Solid Edge tudásbázis

Solid Edge kezdőablakának testreszabása

A Solid Edge kezdőablaka testreszabható. Ennek az ablaknak a testreszabásával azt állíthatjuk be, hogy hogy honnan szeretnénk elkezdeni dolgozni a Solid Edgeben, például az Új füllel vagy a Megnyitás füllel. Amennyiben az Új fület szeretnénk kiválasztani és az ott lévő alkatrészsablonok nem felelnek meg nekünk, akkor az ott lévő listát is személyre tudjuk szabni.

FLOEFD – Egyéni paraméterek lekérdezése (Custom Visualization Parameter)

Vannak olyan esetek amikor a FLOEFD-be beépített lekérdezhető paraméterek listája nem elégséges, mert olyat szeretnék vizualizálni vagy számszerűen ábrázolni, ami két vagy több paraméterből származtatható. Ezekre az esetekre a Custom Visualization Parameter-t, azaz az Egyéni megjelenítési paramétert tudjuk használni, így nem szükséges más szoftverek (pl. táblázatkezelő) használata.

FLOEFD - Automatikus (adaptív) hálósűrítés FLOEFD-ben

Mindenfajta szimulációnál a kellő pontosságú háló megléte talán a legfontosabb feladat, így áramlástani szimulációknál is ez egy kritikus elem a szimulációnk eredményére nézve. Amennyiben a végestérfogat hálónk FLOEFD-ben ritka, akkor a szimuláció futása gyors, viszont az eredmények pontossága kicsi, amennyiben túl sűrű a háló, abban az esetben az eredmények kellően pontosak (lehetnek), viszont a szimuláció futása lassú. Az automatikus hálósűrítés és ritkítás a felhasználót segíti abba, hogy ott sűríti a hálózást, ahol szükséges és a gép által feleslegesen besűrített hálót ritkítja addig míg el nem éri a felhasználó által létrehozott hálót.

Solid Edge Simulation - Középfelület készítése szimulációkhoz

Szilárdtestekkel végzett szimulációk esetén a test/testek keresztmetszete mentén minimálisan 3-5 elemet kell használni, a nyíróréteg vizsgálatához. Viszont középfelület használata esetén a keresztmetszettel virtuálisan számol a szoftver és így ezt nem kell hálózni.

FLOEFD - Forgó testek megjelenítése időfüggő szimulációk során FLOEFD-ben

A FLOEFD csúszóháló esetén (sliding mesh) a végestérfogat hálót és annak régióit forgatja, melynek ha visszanézzük az egyes időpillanatait a beforgatott hálót és az arra rárakott eredményeket látjuk, miközben a CAD geometria egy helyben marad. Ebben az esetben a Surface Plot-ot használva a felületre lekérdezhetünk bármilyen eredményt és ezek a felületi lekérdezések (mivel a hálóhoz vannak kötve), az időlépések során követik az elmozdult geometriát.